01.09.2016. POZIV br. 41/16

01 sep 2016

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 41/16

za postupak javne nabavke šopingom za usluge stručnog nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji Doma Kulture u Gošićima - detaljnije