0101-404-175/1 OD 21.03.2018. GODINE

21 mar 2018

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE REVIZIJE GLAVNOG PROJEKTA FOTONAPONSKE ELEKTRANE 30KWP NA KROVU NOVE ADMINISTRATIVNE ZGRADE OPŠTINE - PDF