0101-404-341/6 OD 04.05.2018. GODINE

04 maj 2018

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE REVIZIJE "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. TIVAT I "KOMUNALNO" D.O.O. TIVAT - PDF