02.09.2011 AMANDMAN Na poziv br. 49/11 od 25.08.2011.g.

02 sep 2011

Na osnovu člana 42 Zakona o javnim nabavkama  (Sl.list 46/06) Opština Tivat donosi

 AMANDMAN Na poziv br. 49/11 od 25.08.2011.g. - detaljnije