03.04.2012 POZIV br. 18/12

04 apr 2012

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 18/12

za dostavljanje ponuda šoping metodom za izbor najpovoljnijeg ponuđača za radove na sanaciji igrališta u Donjoj Lastvi i u Gošićima - detaljnije