03.12.2014. POZIV br. 42/14

03 dec 2014

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 42/14

za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za ustupanje izvođenja radova na sanaciji puta u Bogdašićima - detaljnije