04.02.2016. POZIV br. 02/16

23 feb 2016

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 02/16

za otvoreni postupak javne nabavke izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Palih boraca  - detaljnije