03.02.2016. POZIV br. 01/16

23 feb 2016

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 01/16

za postupak javne nabavke šopingom za uslugu godišnje revizije budžeta Opštine Tivat za 2015 godinu kao i godišnja revizija finansijskih izvještaja preduzeća Vodovod i kanalizacije d.o.o. ,Komunalno d.o.o.,JU Centar za kulturu Tivat i JU Sportska dvorana za 2015 godinu  - detaljnije