05.08.2011 POZIV br. 41/11

05 aug 2011

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG broj 46/06), Opština Tivat objavljuje:

 POZIV br. 41/11

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala i opreme za potrebe Opštine Tivat - detaljnije