05.08.2011 POZIV br. 40/11

05 aug 2011

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG broj 46/06), Opština Tivat objavljuje:

 POZIV br. 40/11

 

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta rezervoara  Gradiošnica sa veznim cjevovodima i distributivnom mrežom -  detaljnije