11.08.2016. POZIV br. 35/16

11 aug 2016

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 35/16

za otvoreni postupak  javne nabavke za izvođenje radova na asfaltiranju lokalnih puteva na području Opštine Tivat -  detaljnije