12.02.2015. POZIV br. 06/15

13 feb 2015

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 06/15

za dostavljanje ponuda šoping metodom za nabavka i isporuka kontejnera za sakupljanje polovne garderobe u skladu sa tehničkom specifikacijom robe - detaljnije