12.10.2012 POZIV br. 58/12

26 okt 2012

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 58/12

za dostavljanje ponuda šoping metodom za izbor najpovoljnijeg ponuđača za Radove na postavljanju dijela instalacija za lift u zgradi Opštine u skladu sa tehničkom specifikacijom. -  detaljnije