13.06.2014. POZIV br. 17/14

13 jun 2014

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 17/14

za dostavljanje ponuda šoping metodom za usluge fizičkog obezbjeđenja zgrade Opštine - detaljnije