13.08.2012 POZIV br. 44/12

25 okt 2012

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 44/12

za dostavljanje ponuda šoping metodom za izbor najpovoljnijeg ponuđača za Radove na brušenju poliranju ,hoblovanju i lakiranju parketa u maloj Sali sportske dvorane na Župi u skladu sa predmjerom radova -  detaljnije