14.08.2012 POZIV br. 45/12

25 okt 2012

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 45/12

na otvoreni postupak javne nabavke za izradu Usluge prevoza Ďaka (RAE –populacije) iz naselja Lovanja i 7. jula do Osnovne škole “ Drago Milović u Tivtu -  detaljnije