14.06.2012 POZIV br. 31/12

25 okt 2012

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 31/12

za dostavljanje ponuda šoping metodom za izbor najpovoljnijeg ponuđača za Nabavku prenosivih računara u skladu sa specifikacijom robe  -  detaljnije