18.10.2012 POZIV br. 61/12

26 okt 2012

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 61/12

na otvoreni postupak javne nabavke za Nabavku i isporuku (sukcesivno) goriva za potrebe Opštine Tivat -  detaljnije