19-426/20-32/6 OD 25.03.2020. GODINE

02 apr 2020
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE EKSTERNE REVIZIJE FINANSIJSKIH ISKAZA ZA 2019. GODINU - PDF