1902-404-09/17 od 14.02.2017.godine

17 feb 2017

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA nabavku i ugradnju podzemnih kontejnera za odlaganje otpada - detaljnije