1902-404-20/17 OD 23.03.2017. GODINE

04 apr 2017

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na Portalu uprave za javne nabavke - TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU Usluge stručnog nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji ulice u Cacovu- II faza - detaljnije