1902-404-23 OD 31.03.2017. GODINE

07 apr 2017

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na Portalu uprave za javne nabavke - TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA USLUGU Izrade glavnog projekta saobraćajnice Gornje Seljanovo - detaljnije