1902-404-29 OD 12.04.2017. GODINE

12 apr 2017

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na Portalu službe javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA nabavku i isporuku znakova pristupačnosti za obilježavanje vozila lica sa invaliditetom - detaljnije