1902-404-32 OD 27.04.2017. GODINE

09 maj 2017

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na Portalu službe javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU - Izvođenja radova na izgradnji trotoara na Obali Đuraševića- II faza - detaljnije