1902-404-36 OD 10.05.2017. GODINE

15 maj 2017

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na Portalu službe javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA Uslugu procjene vrijednosti urbanističkih parcela - detaljnije