1902-404-44 OD 07.12.2018. GODINE

07 dec 2018

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki objavljuje TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavku goriva ( sukcesivno) za potrebe opštine Tivat - detaljnije