UTVRĐENA DINAMIKA RADOVA NA DIJELU KANALIZACIONE MREŽE

07 dec 2018

Predsjednik Opštine Tivat dr Siniša Kusovac i direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Alen Krivokapić sa saradnicima i predstavnici „Jedinstva“ AD Sevojno, dogovorili su danas dinamiku, procedure rada ali i angažovanje dodatnih timova preduzeća „Jedinstvo“ kao izvođača radova na kanalizacionoj mreži u Mažini, Tripovićima, Gornjoj i Donjoj Župi i Marićima.

Radovi u ovim djelovima Tivta gdje nije potrebno izvoditi minerske zahvate, prema riječima predstavnika „Jedinstva“ Radivoja Smiljanića, biće završeni u zadatom roku do 31. marta. „Jedinstvo“ je, rekao je on, počelo radove sa nedovoljnim brojem radnika ali će u narednih sedam do deset dana biti uvedena još jedna a nakon praznika druga dodatna ekipa.

Pored povećanja radnika, predsjednik Kusovac je zatražio bolju organizaciju radova i gradilišta, komunikaciju i interventno rješavanje svih problema koji se na terenu mogu pojaviti, o čemu će timovi opštinskih preduzeća, nadzornog organa i Jedinstva raspravljati na obaveznim nedeljnim tehničkim i progresnim sastancima.

post slika