1902-404-56 OD 28.08.2017.godine

28 aug 2017

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Izvođenje radova na izgradnji zaštitne ograde i betonskog dijela puta kod OŠ “Drago Milović”- Tivat - detaljnije