1906-404-117/1 OD 09.09.2019. GODINE

12 sep 2019

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA IZGRADNJI KRUŽNOG TOKA KOD STARE OPŠTINE - PDF