1906-404-144/4 od 28.10.2019. Godine

28 okt 2019
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI LOKALNE INFRASTRUKTURE - PDF