1906-404-19/2 OD 15.02.2019. GODINE

15 feb 2019

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE SPROVOĐENJA PREVENTIVNE DEZINSEKCIJE I SISTEMSKE DERATIZACIJE - dalje