ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA ZA IZGRADNJU PRIVREMENOG OBJEKTA – MONTAŽNO UZLETIŠTE/SLETIŠTE ZA HELIKOPTERE U OKVIRU KOMPLEKSA PORTO MONTENEGRO

15 feb 2019

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine iz Podgorice obavjestila je Opštinu Tivat da je nosilac projekta, „Adriatic Marinas” d.o.o. iz Tivta, Obala bb, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata za izgradnju privremenog objekta, montažno uzletište/sletište za helikoptere u okviru kompleksa Porto Montenegro, na katastarskim parcelama broj 965/23, 965/27 i 965/28 KO Tivat, Opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, kancelarija broj 216 i u Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj, Opštine Tivat, radnim danima od 8 do 11 časova, kao i na veb-sajtu www.opstinativat.com.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine iz Podgorice, IV proleterske 19, je do 22.02.2019.godine.

Dokumentacija - PDF