1906-404-44/5 OD 24.04.2019. GODINE

26 apr 2019

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA IZGRADNJI DNEVNOG CENTRA ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU - II FAZA - PDF