19.10.2011 Seminar “Izvršenje opštinskog budžeta”

20 okt 2011
U srijedu 19. oktobra u hotelu " Queen of Montenegro" u Bečićima u okviru seminara " Izvršenje opštinskog budžeta" održana je konferencija  koja se tiče učešća građana i transparentnijeg rada opština. Dobar primjer OpštineTivat  u pružanju novih usluga putem Web portala i SMS obavještenja bio je razlog dolaska eksperta za ovu oblast gospodina Giulia Quaggiotta iz UNDP Regionalnog Centra u Bratislavi koji je govorio o upotrebi novih tehnologija  u pružanju usluga građanima na opštinskom nivou. Iz Opštine Tivat konferenciji su prisustvovali pripravnici Đuro Grubišić i Darko Bulatović. post slika