2013

13 mar 2013
 
 • UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U LOKALNOJ UPRAVI – Danilovgrad, 12-13.12.2013. god. – detaljnije
 • REGIONALNA KONFERENCIJA ZA ANTIKORUPCIJU – Ljubljana, 16. – 18.12.2013. god – detaljnije
 • TRENING „ NOVA ULOGA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U IMPLEMENTACIJI I MONITORINGU JAVNIH POLITIKA NA LOKALNOM NIVOU“ – Cetinje, 28.10.2013.. god. – detaljnije
 • UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U LOKALNOJ UPRAVI – Danilovgrad, 24-25.10.2013. god. – detaljnije
 • OBUKA ZA KORIŠĆENJE “ELEKTRONSKE BAZE PODATAKA O RAZVOJNIM PROJEKTIMA” – Podgorica, 22.10.2013. god. – detaljnije
 • TRENING ZA TRENERE  – Bar 14-19.10.2013. god. – detaljnije
 • TRENING UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I PROCEDURE NABAVKE U SKLADU SA PRAG-om – Kolašin, 08 – 11.10.2013. god. – detaljnije
 • TRENING O JAVNOM NASTUPU – Tivat, 03.10.2013. god. – detaljnije
 • SEMINAR NA TEMU „TRANSPARENTNOST RADA LOKALNIH SAMOUPRAVA U CRNOJ GORI“ – Podgorica, 30.09.2013. god. – detaljnije
 • SEMINAR POD NAZIVOM “PREVENCIJA SUKOBA INTERESA” – Tivat, 24.09.2013. god. – detaljnije
 • SEMINAR POD NAZIVOM „IZRADA AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE“ – Tivat, 23.07.2013. god. – detaljnije
 • SEMINAR “JAVNE NABAVKE U OKVIRU IPA JADRANSKOG PREKOGRANIČNOG PROGRAMA” – Podgorica, 16. i 17.07.2013.god. – detaljnije
 • TRENING NA TEMU ,,KORUPCIJA NA LOKALNOM NIVOU – NULTA TOLERANCIJA’’ – Tivat, 03.07.2013. god. – detaljnije
 • OBUKA ZA KORIŠĆENJE „ELEKTRONSKE BAZE PODATAKA O RAZVOJNIM PROJEKTIMA” –  Podgorica, 27.06.2013. god. – detaljnije
 • SEMINAR NA TEMU „UPRAVLJANJE OPŠTINSKOM IMOVINOM“ – Bar, 19 – 21.06.2013. god. – detaljnije
 • RADIONICA NA TEMU “PREZENTACIJA PROSTORNOG PLANA POSEBNE NAMJENE ZA OBALNO PODRUČJE, ZAKLJUČNO SA FAZOM V – “SCENARIJI RAZVOJA I ODABIR NAJPOVOLJNIJIH” – Podgorica, 19.06.2013.god. – detaljnije
 • RADIONICA POD NAZIVOM „DIJALOZI IZMEDJU GRADOVA“ – Dubrovnik, 19 – 21.06.2013.god. – detaljnije
 • RADIONICA POD NAZIVOM “UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM” – Kotor, 17 – 18.06.2013. god. – detaljnije
 • RADIONICA POD NAZIVOM „OD MARGINALNIH TERENA DO OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U CRNOJ GORI” – Ulcinj, 06 i 07.06.2013.god. – detaljnije
 • PREDSTAVNICA OPŠTINE TIVAT NA NACIONALNOJ KONFERENCIJI “CRNA GORA I GLOBALNO OBRAZOVANJE” – Podgorica, 31.05.2013. god. – detaljnije
 • SEMINAR “PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O SOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA” – Tivat, 31.05.2013 – detaljnije
 • OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD U DRŽAVNIM ORGANIMA – Tivat, 27-31.05.2013. god. – detaljnije
 • TRENING „Jačanje kapaciteta organa za sprovođenje zakona za identifikovanje žrtava trgovine ljudima/djecom RE populacije – Bečiće, 17.05.2013. god – detaljnije
 • GRADOVI BEZ KORUPCIJE, GRADOVI S BUDUĆNOŠĆU – Tivat, 14 i 15.05.2013 god. – detaljnije
 • UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM – Miločer, 23.04.2013.god.-25.04.2013.god. – detaljnije
 • MODELI KOMUNIKACIJE IZMEĐU GRAĐANA I JAVNE UPRAVE U INFORMACIONOM DRUŠTVU – Podgorica, 18.04.2013. – detaljnije
 • OBUKA POSLOVNA KORESPONDENCIJA – Tivat, 15.04.2013. – detaljnije
 • „SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE“ – Bar, 16.04.2013. – detaljnije
 • POSJETA KANCELARIJI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU OPŠTINE ULCINJ – 16.04.2013. godine – detaljnije
 • RAZVOJ PLANOVA INTEGRITETA – Bar, 10.04.2013. godine – detaljnije
 • TRENING IZ OBLASTI MEDIJA, KOMUNIKACIJE I PODIZANJE JAVNE SVIJESTI – Tivat, 03.04.2013. godine – detaljnije
 • IMPLEMENTACIJA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA NA LOKALNOM NIVOU – Tivat, 29.03.2013. godine – detaljnije
 • SEMINAR O IMPLEMENTACIJI PROJEKTA ZA KORISNIKE GRANTOVA U OKVIRU DRUGOG POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKTA – Tivat 26 – 27.03.2013.  – detaljnije
 • „PRIPREMA I IMPLEMENTACIJA DRŽAVNOG I LOKALNIH PLANOVA UPRAVLJANJA OTPADOM“ – Tivat 13, 15, 21. 02.2013 i 07.03.2013., Budva 25.02.2013.  detaljnije
 • AKADEMIJA ZA LIDERE SAVJETA EVROPE – Podgorica 18, 19 i 20.02.2013. – detaljnije