2018

31 jan 2018

 

- Seminar "POSLOVNA KORESPODENCIJA" - Tivat, 06.11.2018.godine - WORD

- Seminar "Praktična primjena novog Priručnika za rad unutrašnjih revizora u javnom sektoru Crne Gore" - Tivat, 26.10.2018. godine - WORD

- Seminar "Odnosi sa javnošću i javni nastup" - Tivat, 10.10.2018. godine - WORD

- Seminar "Poslovna korespodencija" - Tivat, 05.07.2018. godine - WORD

- Seminar "Primjena novog Zakona o upravnom postupku-Službenički sistem" - Tivat, 27.06.2018. godine - WORD

- Seminar "RIA - Analiza procjene uticaja propisa" - Tivat, 15.06.2018. godine - WORD

- Seminar "Postupanje po prijavama korupcije i zaštita zviždača" - Tivat, 25.05.2018. godine - WORD

- Seminar “Primjena Zakona o lobiranju i lobiranje u EU“ - Podgorica, 13.04.2018. godine - WORD 

- Seminar "Integritet u javnoj upravi sprovođenja planova integriteta" - Tivat, 16.03.2018. godine - WORD

- Seminar "Javne nabavke" - Podgorica, 14.03.2018. godine - WORD

- Seminar "Slobodan pristup informacijama" - Tivat, 02.03.2018. godine - WORD 

- Seminar "Rodna ravnopravnost" - Tivat, 26.02.2018. godine - WORD

- Seminar "Metedologija za transparentno finansiranje organizacija civilnog društva iz javnih fondova" - Petrovac, 22 i 23.02.2018. godine - WORD

- Seminar "Zabrana diskriminacije" - Podgorica, 23.02.2018. godine - WORD

- Seminar "Sajber bezbijednost" - Podgorica, 22.02.2018. godine - WORD

- Seminar "Primjena Zakona o upravnom postupku za drugostepene organe" - Podgorica 09.02.-11.02.2018.godine - WORD

- Seminar "Interne kontrole i procjene rizika u funkciji spriječavanja kriminalnih radnji" - Podgorica, 28.01.2018. godine. - WORD

- Seminar "Priprema godišnjeg izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrola GI-FMC" - Podgorica, 30.01.2018. godine.  - WORD