NA SNAGU STUPILI NOVI ZAKON O TURIZMU I UGOSTITELJSTVU I ZAKON O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

31 jan 2018

Sekretarijat za  ekonomski razvoj i preduzetništvo opštine Tivat obavještava privredna društva, druga pravna lica, preduzetnike i fizička lica koja obavljaju ugostiteljsku ili  turističku djelatnost da je stupio na snagu novi  Zakon o turizmu i ugostiteljstvu  („Sl. list CG“, br. 02/18).

Takođe, Sekretarijat obavještava pravna lica i preduzetnike koji obavljaju djelatnost javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju i prevoza za sopstvene potrebe da je stupio na snagu novi Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl. list CG“, br. 71/17)

 Sve informacije o primjeni pomenutih novih zakonskih rješenja, zainteresovani građani mogu dobiti u nadležnom Sekretarijatu, kancelarija 17A, svakog radnog dana od 08-11h, na e-mail adresu preduzetnistvo@opstinativat.com ili na broj telefona 032/661-347.