22.08.2011 POZIV br. 44/11

22 aug 2011

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG broj 46/06), Opština Tivat objavljuje:

POZIV br. 44/11

 

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za pružanje usluge revizije Glavnog projekta gradske saobraćajnice u Tivtu  sa četiri saobraćajne trake i obostranim trotoarom - detaljnije