24.09.2014. POZIV br. 34/14

25 sep 2014

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 34/14

za dostavljanje ponuda šoping metodom za nabavku goriva (sukcesivno) za potrebe Opštine Tivat - detaljnije