29.02.2016. POZIV br. 06/16

01 mar 2016

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 06/16

za postupak javne nabavke šopingom za nabavku i isporuku (novog) putničkog motornog vozila - detaljnije