29.09.2011 POZIV br. 50/11

27 sep 2011

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG broj 46/06), Opština Tivat objavljuje:

POZIV br. 50/11

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku plastičnih sjedala ( stolica ) za tribine u sportskoj dvorani  „ Župa „ u Tivtu - detaljnije