29.09.2011 POZIV br. 51/11

29 sep 2011

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG broj 46/06), Opština Tivat objavljuje:

  POZIV br. 51/11

 

za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za pružanje usluge revizije Glavnog projekta za lokaciju „Lukovića barake „ u Tivtu - detaljnije