3. SJEDNICA ETIČKE KOMISIJE

02 mar 2012

Etička komisija za lokalne službenike i namještenike u Opštini Tivat, 29.02.2012. godine, održala je treću sjednicu, na kojoj je konstatovana ostavka člana Tomislava Goranovića, podnijeta iz ličnih razloga. Odbor za izbor i imenovanje Skupštine opštine Tivat će u roku predviđenom Odlukom o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike (“Sl. list CG-opštinski propisi”, br. 24/10) objaviti javni poziv za predlaganje kandidata za novog člana Komisije.
Pored navedenog analizirano je stanje ispunjenosti ustanovljenih zadataka u prethodnom periodu. Izraženo je zadovoljstvo do sada učinjenim, kao i saradnjom organa (službi, preduzeća, ustanova i organizacija) na čije zaposlene se odnosi Etički kodeks lokalnih službenika/ca i namještenika/ca. U toku je faza upoznavanja zaposlenih sa odredbama Etičkog kodeksa, kao i potpisivanje izjave o prihvatanju i pridržavanju odredbi istog. Potpisivanje izjave samo po sebi predstavlja lični moralni čin svakog zaposlenog, a Komisija će nakon pribavljene dokumentacije objaviti ko je, odnosno ko nije navedenu izjavu potpisao.

                                                                                                             PREDSJEDNIK KOMISIJE
                                                                                                         Goran Božović, dipl. psiholog