30.03.2010 POZIV br.14/10

30 mar 2010

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list CG br.46/06) Opština Tivat, objavljuje:

 

 

P  O Z  I  V

br.14/10

 

 

na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji ljetnje pozornice u Tivtu (nadkrivanje velike scene ) - detaljnije