4. I 5. SJEDNICA ETIČKE KOMISIJE ZA LOKALNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U OPŠTINI TIVAT

28 dec 2012

Etička komisija za lokalne službenike i namještenike u Opštini Tivat, 29.11.2012. godine održala je četvrtu, a 27.12.2012. godine petu sjednicu.

Napravljen je presjek ostvarenosti radnih zadataka i konstatovano je slijedeće:
•    Ustanovljena je i kompletirana evidencija o zaposlenima koji podliježu pod nadzor komisije – za sada 260 lica. Formirani su numerisani dosijei i uskladišteni pod ključem u depou Opštine Tivat kojima pristup ima samo komisija. U načelu je planirana izrada elektronske forme kompletne evidencije.
•    Postavljena je kutija za poštu komisije na ulazu u građanski biro u zgradi Opštine Tivat.
•    Izrađeni su i uokvireni panoi Etičkog kodeksa za lokalne službenike i namještenike i podijeljeni ustanovama.
•    Izrađeni su i poslati Agenciji za zaštitu ličnih podataka  slijedeći akti:
     -  Pravila obrade i zaštite podataka o ličnosti
     -  Zbirka podataka o ličnosti - Evidencija o zaposlenima (I obrazac)

Na dopis komisije svim organima kako bi dostavili podatke koji nedostaju, kao i podatke o eventualnim kadrovskim promjenama, ažurno su odgovorili svi organi i službe  u Opštini Tivat, JP “Komunalno preduzeće”, JU “Centar za kulturu” i Turistička organizacija, dok se očekuje odgovor JP ”Vodovod i kanalizacija”, JU “Sportska dvorana” i Centra za informativnu djelatnost.
Izabrana je nova članica komisije Tatjana Vučinović, koja je predstavnica iz reda zaposlenih u javnim službama (javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama čiji je osnivač opština).
Članovi komisije su 03.12.2012. godine u Podgorici pohađali seminar na temu „Vođenje postupka pred etičkom komisijom za lokalne službenike i namještenike“, koji je organizovan od strane Zajednice opština Crne Gore i OEBS-a.
Predsjednik komisije Goran Božović je obavijestio komisiju o podnijetom zahtijevu za razrješenje sa mjesta predsjednika i člana komisije, zbog imenovanja na mjesto Sekretara Sekretarijata za informacione sisteme i zajedničke poslove u Opštini Tivat. Prema Etičkom kodeksu za izabrane predstavnike i funkcionere imenovani je postao funkcioner, te je nova funkcija nespojiva sa obavljanjem funkcije predsjednika, kao i člana komisije, zbog čega je imenovani tražio razrješenje, o čemu će Skupština Opštine Tivat donijeti odluku na sjednici 28.12.2012. godine.
                                      
 
                                                                                                           PREDSJEDNIK KOMISIJE
                                                                                                       Goran Božović, dipl. psiholog