Akcija osposobljavanja visokoškolaca u Opštini Tivat

11 okt 2013

Danas je u Tivtu u organizaciji opštine Tivat i Zavoda za zapošljavanje održan sastanak  sa poslodavcima opštine Tivat iz realnog sektora, koji imaju pravo da apliciraju za učešće u Programu stručnog osposobljavanja visokoškolaca za 2014. godinu. Predstavnike poslodavaca pozdravio je Predsjednik opštine Miodrag Kankaraš koji je pozvao prisutne da iskažu puno razumijevanje prema ovoj inicijativi  i nadasve korisnoj akciji koja ne nameće posebne obaveze poslodavcima. On je istakao da je kroz ovakvu akciju u protekloj godini ukupno zaposleno na period od devet mjeseci 6o pripravnika visokoškolaca, te da je isplata njihove plate vršena od strane Zavoda direktno na žiro račun visokoškolaca.

Više tehničkih detalja oko načina apliciranja, roka, te poreskih olakšica koje imaju poslodavci ukoliko prime na neodređeno vrijeme  lica koja su  bili korisnici prošlogodišnjeg ovakvog programa dao je direktor  Biroa  rada Herceg Novi Stevo Lazarevič i Goran Malović  iz Biroa rada Tivat. Gospodin Lazarević je upoznao prisutne poslodavce da je na Birou rada Tivat trenutno prijavljeno 55 visokoškolaca  od ukupono 647 nezaposlenih lica koliko je trenutno na evidenciji  Zavoda, te da je do današnjeg dana svoje interesovanje pokazalo pet firmi iz Tivta. Podsjetio je da je krajnji rok za aplikaciju od strane poslodavaca  da  od 15 oktobra do 15 novembra  teče rok za aplikaciju  visokoškolaca - korisnika ovog programa. Zaključeno je da se pozivno pismo  za učešće u ovom projektu proslijedi  advokatskim kancelarijama i  kancelarijama notara u našoj opštini.

 

post slika