Akcija pošumljavanja dijela Vrmca

18 feb 2014

U skladu sa Planom pošumljavanja područja opštine Tivat za period od 2013-2015.godine ,broj 0817-1748 od 03.10.2013.godine, Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj i Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat organizovali su akciju pošumljavanja  dijela Vrmca iznad sela Peani lokacija Velje brdo .U periodu od kraja novembra do polovine januara 2014.godine posađeno je 100 sadnica divljeg kestena  100 sadnica graba ,1500 sadnica crnog bora i 500 sadnica bagrema.
Izlaskom na teren utvrđeno je ,da je sadnja izvršena kvalitetno i u skladu sa preporukama.
Pripremljene su sadnice za  nastavak pošumljavanja, u toku narednog perioda i to na istoj lokaciji  Velje brdo iznad Peana.
500 sadnica crnog bora obezbjedila je Uprava za šume ,Opština Tivat je obezbjedila sadnice i sađenje i to: 100 sadnica hrasta Quercus robur,100 sadnica graba Carpinus betulus i 50 sadnica divlje trešnje Prunus avium.


Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj
Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

post slika