Akcija “Zapošljavanje pripravnika sa visokom stručnom spremom u Opštini Tivat”

06 mar 2012

Predsjednik opštine Miodrag Kankaraš i Direktor Biroa rada Herceg Novi, Stevo Lazarević u ime zavoda za zapošljavanje Crne Gore potpisali su sporazum o zapošljavanju 40 pripravnika, čime je nastavljena akcija “Zapošljavanje pripravnika sa visokom stručnom spremom u Opštini Tivat”. U okviru ove akcije prošle godine je pripravnički staž odradilo 48 pripravnika.

Dvadeset pripravnika će biti zapošljeno u realnom sektoru, a preostalih dvadeset će se zaposliti preko opštine u institucijama naslonjenim na državni budžet. Potpisivanju sporazuma u gradskoj kući prisustvovali su direktori javnih preduzeća i ustanova, kao i privatnih kompanija i firmi koje posluju u Tivtu a koji su iskazali spremnost da zaposle visokoškolce radi pripravničkog staža.

Predsjednik opštine Miodrag Kankaraš je istakao da je trenutno je na evidenciji  Zavoda za zapošljavanje Tivat 51 visokoškolac koji nema odrađen pripravnički staž. Opština i Zavod će se potruditi da što većem broju mladih ljudi koji su završili visoku školu pomognu da odrade pripravnički staž, polažu državni i stručni ispit čime stiču jednake mogućnosti daljeg radnog angažovanja. Predsjednik Kankaraš je zahvalio svima koji su se odazvali akciji čime su pokazali svoju društvene odgovornost i pripadnost zajednici. Posebno se zahvalio poslodavcima koji su zadržali u random odnosu pripravnike.

Stevo Lazarević je podvukao izuzetno dobru saradnju Opštine Tivat i Zavoda za zapošljavanje, zahvalio poslodavcima na odzivu i saradnji, te ih upoznao sa olakšicama koje država preduzima u cilju olakšica za zapošljavanje posebno mladih ljudi kao i drugih kategorija građana. Takođe je najavio i veći broj aktivnosti Zavoda za zapošljavanje i njihovih partnera o akcijama, obukama, dokvalifikacijama posebno teže zaposlivih grupa.

       

post slika