„Akcioni dan“ za učenike SMŠ Mladost

09 maj 2022

U Tivtu je danas realizovan projekat “Akcioni dan”, u organizaciji Unije srednjoškolaca Crne Gore i Opštine Tivat. Shodno potpisanom ugovoru, dvadeset srednjoškolaca iz SMŠ Mladost volontiralo je u organima lokalne uprave i JU Gradska biblioteka Tivat.

Prije uključivanja u radni proces, učenici su imali priliku da se na kraćoj prezentaciji, koju je održala sekretarka za lokalnu upravu dr Sonja Pravilović, upoznaju sa organizacionom šemom Opštine, odnosno sa svim sekretarijatima, direkcijama i službama. U ovogodišnjem projektu učenici su, shodno svojim interesovanjima, učestvovali u radu sljedećih organa: Sekretarijata za finansije, Sekretarijata za uređenje prostora, Sekretarijata za komunalni i inspekcijski nadzor, Sekretarijata za lokalnu upravu, Direkcije za imovinsko pravne poslove, Direkcije za investicije i JU Gradska biblioteka Tivat.

Realizacijom projekta rukovodio je Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Tivat, a koordinator ispred Unije srednjoškolaca Crne Gore za Tivat, bio je učenik Marko Kijac.

“Akcioni dan“ je projekat koji se, tradicionalno, organizuje dugi niz godina širom Crne Gore i odlikuje ga volonterizam koji učenici srednjih škola pružaju baš na 9. maj, Dan pobjede.

post slika

Galerija