Investicije u Sportskoj dvorani

11 maj 2022

U Sportskoj dvorani Tivat od početka 2022. godine, u cilju unapređenja objekta izvršen je ili započet veliki broj investicija i nabavki opreme, a u planu je i nekoliko većih projekata sanacije.

Opština Tivat izdvojila je 3.350 eura za nabavku nove mašine za čišćenje i održavanje svih površina, a naručene su i nove strunjače, koje će pokriti površinu od 80m2, a za šta je utrošeno 4.909 eura. Strunjače su bile nedostajući inventar i ovom nabavkom biće omogućeno izdavanje prostora u sopstvenoj režiji, budući da su prethodno korišćene strunjače od kluba koji je korisnik dvorane.

U velikoj sali postavljena je nova zaštitna mreža. Dotrajala armaturna mreža, koja je predstavljala rizik za bezbjednost, zamijenjena je novom, konopnom, a time je obezbijeđen i prostor na vrhu tribina rezervisan za snimatelje. Napravljeno je i više boksova za korisnike dvorane namijenjenih za čuvanje lopti i rekvizita, izvršene su sitne popravke električnog sistema, a uskoro će početi uređenje kancelarijskog prostora i djelimično krečenje objekta. Takođe, obilježena su i dva parking mjesta rezervisana za kola hitne pomoći, jedan kod glavnog ulaza, a drugi kod ulaza u malu salu.

Među prioritetnim radovima bilo je prilagođavanje objekta licima sa invaliditetom, pa su na zadnjim ulazima od dvorane nedavno postavljene dvije rampe, čime je omogućen pristup maloj sali i teretani, dok su u velikoj sali određene dvije pozicije na tribinama za OSI.

U planu je izgradnja prostorije za koševe, za šta je trenutno u izradi idejno rješenje, a odobrena su i sredstva za popravku krova hola i male sale, kao i za hidroizolaciju spoja između male i velike sale. Za veće investicione projekte kao što je rekonstrukcija krova dvorane, čekaju  se ishodi poziva koji su upućeni Upravi za sport i mlade Crne Gore i Ambasadi Japana.

post slika

Galerija